Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvikleri

Libra YMM Yatırım Teşvikleri

Yatırımlarınızın maliyetini azaltın…

Yatırımlar şirketlerin geleceğe dönük hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ne kadar önemli ise; yarattığı istihdam, sağladığı teknoloji birikimi ve bölgesel gelir dağılımına olumlu katkıları yönüyle devletlerin sosyo-ekonomik hedefleri açısından da o kadar önemlidir. Devlet yatırımları ile büyümeye dayalı sistemin terk edilmesi ile özel sektörün inisiyatifine bırakılmış olan yatırım ortamı; özellikle Türkiye gibi yeterli kaynak birikimini sağlayamamış gelişmekte olan ülkelerde devletlerin sağladığı teşvikler ile cazip hale getirilmektedir.

Ekonomik dinamiklere ayak uydurabilmek için birçok defa değişikliğe konu olmuş olan yatırım teşvik mevzuatımız yatırım türüne göre aşağıda yer alan teşvikleri sağlayabilmektedir:

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV istisnası,
 • İndirimli Kurumlar Vergisi,
 • Gelir Vergisi stopajı desteği,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi,
 • Faiz desteği,
 • KDV iadesi,
 • Sigorta primi desteği.

Yukarıda yer alan teşviklerin sağlanması; hem ilgili mevzuatın dağınık ve birçok defa değişikliğe uğramış olması, hem de sürecin birden çok bakanlığın yetki alanına girmesi nedeniyle karmaşık bir hal alabilmektedir. Bu kapsamda yatırımlarınızın devletçe sağlanan teşviklerden yararlanması kapsamında, sürecin tümüne yönelik destek vermekteyiz.

Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında sunduğumuz hizmetleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Yatırım planlarının mevcut teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi,
 • Yatırımların en başından itibaren teşvik mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Yatırım Teşvik Belgesi müracaat ve kapama süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yararlanılan teşviklerin doğruluğunun denetlenmesi.