Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Libra YMM Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Birleşme, devralma, bölünme ve satın almalarda vergisel, finansal ve hukuksal danışmanlığı bir arada sunuyoruz.

Dünya ekonomisinde ve piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar şirketleri strateji değişikliklerine; büyümeye ya da küçülmeye zorlayabilmektedir. Yeni koşullara uyum sağlamak için birleşmeler, satın almalar, bölünmeler, tedarik zincirinin yeniden planlanması gibi kurumsal yeniden yapılandırma süreçleri sıkça uygulanan yöntemlerdir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır:

  • Alıcı taraf için inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
  • Satıcı taraf için inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
  • Veri odası hazırlanması ve satıcı taraf hazırlık sürecinin yönetilmesi,
  • Finansal ve vergisel açıdan optimum satın alma/satış modelinin kurulması,
  • Birleşme ve bölünme sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri (SPA), ortaklık sözleşmeleri (SHA) hazırlanması, revizesi ve müzakeresi,
  • Kurumsal yeniden yapılandırma projeleri sırasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yazılması zorunlu olan yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
  • Şirket değerlemeleri,
  • Satın alma, birleşme ve bölünme sonrası entegrasyon sürecine vergisel ve muhasebesel açıdan katkıda bulunulması,
  • Yeniden yapılandırma projeleri sırasında Rekabet Kurumu, SPK, EPDK, BDDK gibi kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi,
  • Kurumsal yeniden yapılandırma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.