AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

AR-GE ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Libra YMM AR-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teşviklerden maksimum fayda sağlamak için...

Ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, yatırım potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bölgesel geri kalmışlığın giderilmesi amacıyla mevzuatımız birçok vergisel avantaj sunmaktadır. Bu konuyla ilgili teşvikler AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında sağlanmaktadır.

AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamındaki hizmetlerimizin bazıları aşağıda sunulmaktadır:

  • Mevcut faaliyetlerin AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında değerlendirilerek yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi,
  • AR-GE merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE proje desteklerine ilişkin başvuru dosyasının hazırlanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri,
  • AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında vergisel teşvik ve desteklerden yararlanma şartları ve muhasebe uygulamalarına ilişkin destek sağlanması,
  • AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi,
  • AR-GE harcamalarının içeriğinin ve muhasebeleştirmesinin denetimi ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü,
  • TÜBİTAK TEYDEP yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
  • AR-GE indirimi tutarının hesaplanması,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek ara dönem faaliyet raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına destek verilmesi,
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri faaliyetleri kapsamında yönetici şirkete ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak raporlara ilişkin destek sağlanması.