e-Dönüşüm

e-Dönüşüm

Libra YMM e-Dönüşüm

Elektronik işlemler şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Beyanname, bildirimler, belgeler ve defter kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması, Maliye Bakanlığı'nın şirketleri eş zamanlı ve hızlı bir şekilde denetlemesine ve çapraz kontroller yapabilmesine imkan vermektedir. Bu gerekçelerle Maliye Bakanlığı, bazı mükellefler için e-dönüşümü zorunlu kılarken, bazı mükellefler için isteğe bağlı olarak e-dönüşüm seçenekleri sunmuştur.

Çözüm ortaklarımızla birlikte, mükelleflerin e-dönüşüm sürecinde hem teknik destek hem de mevzuata uyum desteği sağlıyoruz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • e-Faturaya geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,
  • e-Defter uygulamasına geçiş sürecinde ve sonrasında danışmanlık hizmetleri,
  • e-Arşiv uygulaması konusunda destek hizmetleri,
  • Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sistemlerinin kurulmasına destek hizmetleri.