Haberler

Haberler

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

29 Eylül 2020

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda OECD BEPS 13 Eylem Planı Dikkate Alındı

>

5 Ağustos 2020

7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeler

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de 7252 Sayılı "Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayımlandı.

>
Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı

2 Temmuz 2020

Kısa Çalışma Ödeneği ve Sözleşme Fesih Yasağı Süresi Uzatıldı

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi ve 2707 sayılı Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi 1 ay uzatılmıştır.

DEVAMI >
Değerli Konut Vergisi Eretlendi.

17 Mart 2020

Değerli Konut Vergisi Eretlendi.

20 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı kanun ile Değerli Konut Vergisinde ciddi değişiklikler yapılarak uygulama bir sene ertelendi.

DEVAMI >
İmalatçı, İthalatçı ve Dağıtıcıların Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapan 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Yayımlandı.

17 Mart 2020

İmalatçı, İthalatçı ve Dağıtıcıların Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapan 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Yayımlandı.

Bilindiği üzere, ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin hususlar esasen 29/6/2001 tarihli ve “4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ile düzenlenmiş ve bu Kanuna dayanılarak yetkili kuruluşlarca birçok teknik düzenlemeler hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

DEVAMI >
Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

17 Mart 2020

Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de kanun yolundan vazgeçme seçeneğine ilişkin

DEVAMI >
Yurt Dışındaki Paraların Otomatik Bildirimi Başladı!

17 Mart 2020

Yurt Dışındaki Paraların Otomatik Bildirimi Başladı!

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı.

DEVAMI >
İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

10 Haziran 2020

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

Bu Karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır

DEVAMI >