HABERLER

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda OECD BEPS 13 Eylem Planı Dikkate Alındı

7252 Sayılı Kanun'un İstihdama İlişkin Düzenlemeler

28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de 7252 Sayılı

İmalatçı, İthalatçı ve Dağıtıcıların Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapan 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Yayımlandı.

Bilindiği üzere, ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin hususlar esasen 29/6/2001 tarihli ve “4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ile düzenlenmiş ve bu Kanuna dayanılarak yetkili kuruluşlarca birçok teknik düzenlemeler hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Kanun Yolundan Vazgeçme Seçeneğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete''de kanun yolundan vazgeçme seçeneğine ilişkin

Değerli Konut Vergisi Ertelendi.

20 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı kanun ile Değerli Konut Vergisinde ciddi değişiklikler yapılarak uygulama bir sene ertelendi.

Yurt Dışındaki Paraların Otomatik Bildirimi Başladı!

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı.

TÜMÜNÜ GÖR >
HABERLER